Stop bommen op burgers!

Vorig jaar stierven meer dan 32.000 burgers door aanvallen met explosieve wapens. In Syrië, Irak, Afghanistan, Jemen, Oekraïne … zijn steden slagvelden geworden. Voor duizenden mannen, vrouwen en kinderen zijn willekeurige bombardementen dagelijkse kost. Scholen en ziekenhuizen zijn militair doelwit!

Geen onderscheid maken tussen burgers en strijders is onaanvaardbaar. Handicap International zet druk op staten om deze onmenselijke praktijk te stoppen. Burgers moeten worden beschermd. Help ons wereldwijd één miljoen handtekeningen verzamelen tegen bombardementen op burgers!

390.498 mensen tekenden de petitie al. Teken ook.

Opdat explosieve wapens in woongebieden niet langer levens zouden verwoesten, roept Handicap International ALLE staten plechtig op:

  • Om de omvang te erkennen van de bedreiging, die het gebruik van explosieve wapens in woongebieden vormt, voor de burgerbevolking;
  • Om elk gebruik van explosieve wapens in woongebieden openlijk te veroordelen;
  • Om inspanningen te leveren om het gebruik van explosieve wapens in woongebieden te stoppen en de internationale initiatieven daartoe te ondersteunen;
  • Om bij te dragen tot de slachtofferhulp, de ontmijning van ‘vervuilde’ gebieden en preventieacties.

Het gebruik van explosieve wapens in woongebieden maakt elk jaar tienduizenden nieuwe burgerslachtoffers. Deze wapens veroorzaken veel leed en zware verwondingen, zelfs de amputatie van ledematen, en leiden tot zware handicaps en diepgewortelde psychologische trauma’s. Ze vernielen woningen, ­scholen, ziekenhuizen ... Na een conflict vormen de wapens die bij de inslag niet ontploften, een gevaar voor de veiligheid van de overlevenden en een obstakel voor de heropbouw van het land.

Het gebruik van explosieve wapens in woongebieden (projectielen, raketten, granaten, vliegtuigbommen, mijnen, clusterbommen ...) betekent een grove schending van het internationaal humanitair recht. Burgers moeten worden beschermd!